Przewodnik dla hydraulików

1

PRZYGOTOWANIE

Znajdź idealne miejsce

A

Zlokalizuj główny zawór

Zlokalizuj na terenie posesji, główny zawór odcinający zimną wodę znajdujący się na głównym rurociągu.
Sonic powinien być zainstalowany za zaworem, wodomierzem i systemem przeciwpożarowym możliwie najbliżej nich.

Jeśli posiadłość jest wyposażona w instalację przeciwpożarową, Sonic MUSI być ZAINSTALOWANY niezależnie od tego systemu, aby zapewnić normalne działanie spryskiwaczy w sytuacjach awaryjnych. Sonic może być używany jedynie na przyłączach zimnej wody.

B

Sprawdź kierunek przepływu

Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie sprawdzić kierunek przepływu wody. Musi być on zgodny ze znakiem strzałki na urządzeniu Sonic.

C

Sprawdź przestrzeń

Upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca, aby rączka dźwigni Sonica mogła się całkowicie
i bezproblemowo otworzyć i zamknąć. Zazwyczaj potrzebna jest przestrzeń o szerokości co najmniej 25 cm, wysokości 12 cm i głębokości 10 cm. Pamiętaj, aby w razie potrzeby uwzględnić miejsce na adaptery.

Upewnij się, że masz dostęp do komory baterii w celu ich wymiany.

D

Korzystanie z zasilania sieciowego

Jeśli chcesz używać Sonica na zasilaniu sieciowym, sprawdź odległość do najbliższego dostępnego gniazdka elektrycznego.


2

Zamknij zawór główny
i opróżnij instalację wodną

Zamknij aktualny zawór odcinający na posesji
i usuń możliwie największą ilość wody z instalacji. Możesz uruchomić krany i spłuczki w toaletach do momentu, aż woda przestanie płynąć lub skorzystać z zaworu spustowego, jeżeli znajduje się przy zaworze odcinającym.

Jeśli woda nieustannie płynie, mimo zamknięcia zaworu, może to oznaczać, że aktualny zawór nie jest w stanie całkowicie odciąć dopływu wody. Być może konieczne będzie wyłączenie dopływu wody na dalszym, zewnętrznym zaworze (upewnij się, czy posesja nie ma wspólnego dopływu z sąsiadami).


3

Sprawdź średnicę rury

Należy dwukrotnie sprawdzić, czy dostarczone złączki będą działały z istniejącą instalacją wodociągową.

Przetnij rurę

Ostrożnie przetnij rurę obcinakiem do rur i usuń wystarczająco długi odcinek, aby pomieścić urządzenie Sonic. Zazwyczaj konieczne jest usunięcie około 20 cm rury. Wyczyść i usuń powstałe zadziory w standardowy sposób, a następnie umieść odpowiednie złączki na rurze.


4

Zainstaluj urządzenie Sonic

Umieść Sonic w utworzonej przestrzeni i dokręć nakrętki na każdym z końców urządzenia uważając, aby nie dopuścić do powstania gwintu krzyżowego.

Nie należy nadmiernie dokręcać.


5

Otwórz oryginalny zawór odcinający i sprawdź szczelność

Otwórz oryginalny zawór odcinający nieruchomość i sprawdź, czy nie ma wycieków.

Wycieki usuń standardowo, za pomocą odpowiedniej masy uszczelniającej lub taśmy PTFE.

Brawo!

Udało ci się zainstalować urządzenie Sonic. Daj znać właścicielowi nieruchomości lub integratorowi inteligentnego domu, że może uruchomić aplikację Sonic na swoim smartfonie i postępować zgodnie z instrukcjami, aby rozpocząć korzystanie z urządzenia.

Download on the App Store
Get it on Google Play

European Union