Klauzula

Zostań testerem – Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest Hero Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Częstochowska 38/52/106-107, 93-121, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000746119, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, NIP 7292727390, REGON  381121607.

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się pod adresem e-mail [email protected] lub adresem ul. Częstochowska 38/52, lok.106/107, 93-121 Łódź.

Jakie dane będa przetwarzane?

  • Imię i nazwisko
  • telefon kontaktowy
  • adres e-mail
  • Informacje o lokalu (typ zabudowy/mieszkania, urządzenia korzystające z wody).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Państwa dane?

Państwa dane będa przetwarzane w celu:

a) wytypowania osób zainteresowanych udziałem w testach produktów Hero Labs Sp. z o.o.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. Zgoda osoby, której dane dotyczą.

Zgodę możecie Państwo wycofać w każdej chwili. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected]

b) umożliwienia kontaktu z wytypowanymi osobami w celu zawarcia umowy o przeprowadzanie testów. 

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. Uzasadniony interes prawny Administratora danych polegający na umożliwieniu kontaktu z osobami zainteresowanymi udziałem w testach.

Jak długo będą przetwarzane państwa dane?

Dane przetwarzane będą przez okres prowadzenia naboru do testów produktu, chyba że wyrażą Państwo zgodę na dalsze ich przechowywanie na potrzeby naboru do testów prowadzonych w przyszłości. W każdym przypadku dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wycofania przez państwa zgody na przetwarzanie.

Komu zostaną przekazane państwa dane?

Dane będą przetwarzane w ramach spółki.

Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do danych oraz ich sprostowania, 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), 
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
  • prawo do usunięcia danych, 
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na wykorzystywane narzędzia dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w tym do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli przekazanie danych osobowych będzie konieczne, wówczas nastąpi to na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych

zapewniony w ramach ochrony danych UB-USA.

Czy Twoje dane osobowe będą służyły zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu? 

Nie. 

European Union