Udoskonalenie autorskiego systemu wykrywania wycieków w budynkach dzięki opracowaniu ulepszonego protokołu radiowego oraz czujki punktowej zalania

Beneficjent: HERO LABS SP. Z O.O.
Wysokość dofinansowania: 1 281 011,71 zł
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 2 167 875,79 zł
Okres realizacji projektu: październik 2021 – czerwiec 2023
Cel projektu: przeprowadzenie prac rozwojowych i przedwdrożeniowych, których wynikiem będzie opracowanie innowacji produktowej w postaci znacząco ulepszonego systemu wykrywania wycieków w budynkach dzięki opracowaniu ulepszonego protokołu radiowego oraz czujki punktowej zalania.

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita polska
Województwo łódzkie
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

SMARTVALVE – INNOWACYJNA TECHNOLOGIA DETEKCJI WYCIEKÓW ORAZ ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ WODNĄ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

Beneficjent: HERO LABS SP. Z O.O.
Wysokość dofinansowania: 1 366 127 84 zł
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 2 162 639,67 zł
Okres realizacji projektu: luty 2019 – kwiecień 2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka.

Przygotowanie przez Hero Labs Sp. z o.o. wniosku o Eurogrant wraz ze studium wykonalności do realizacji w programie Horyzont 2020

Beneficjent: HERO LABS SP. Z O.O.
Wartość projektu: 280 060,00 PLN
Kwota dofinansowania: 280 060,00 PLN

Pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu UE

European Union